969010794921061091109193

Uw arbo dienst specialist, op het gebied van verzuimbegeleiding en verzuimpreventie

    

Uw proactieve arbo dienst;

Symbion is uw arbo dienst, die specialist is in verzuimbegeleiding en verzuimpreventie. Door de unieke mix van vaardigheden en competenties bij onze medewerkers kunnen wij elke klant maatwerk bieden in het kader van verzuimbegeleiding. Symbion staat voor een daadkrachtige aanpak met als insteek uw schadelast snel te beperken. Wij doen dit door o.a. een actief casemanagement. U krijgt uw eigen vaste aanspreekpunt bij Symbion die op de hoogte is van alle functiebelastingen en ontwikkelingen binnen uw bedrijf.

Symbion onderscheidt zich in o.a. de onderstaande aspecten;

Symbion medicaliseert niet, hiernaast heeft Symbion korte lijnen (goede bereikbaarheid). Een arts en/of fysiotherapeut kunnen op uw locatie worden ingezet. Wij zijn actief m.b.t. casemanagement. Tevens zien wij ons zelf als verlengstuk van uw bedrijf, wij denken met u mee en geven gevraagd en ongevraagd advies.

  • Wij bieden fullservice klanten gratis SMT overleg aan.
  • Managementrapportages kunt u eenvoudig in elke gewenste vorm opmaken.
  • Symbion biedt maatwerk. Uw behoeften/ wensen staan bij ons centraal.
  • Symbion biedt preventieve diensten aan om uw verzuim verder terug te dringen.

Inzet van een psycholoog/ of andere inteventies noodzakelijk? Symbion heeft huidige klanten laten zien dat wij binnen 1 week een interventie kunnen inzetten. Onnodige wachttijd is dus niet langer nodig.

Gemiddeld verzuimpercentage?

Heeft u een gemiddeld verzuimpercentage?

Voor bedrijven die een gemiddeld verzuimpercentage hebben bieden wij diensten aan i.h.k.v. preventie. Ervaring wijst uit dat het interessant kan zijn om naar de preventieve kant te kijken, indien u een gemiddeld verzuimpercentage heeft. Graag zouden wij u vrijblijvend willen informeren wat wij concreet voor u zouden kunnen betekenen.

Meer weten?

Wilt u, net als vele andere werkgevers, ook werkelijk ontzorgd worden? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ervaar Symbion!


Laatste Nieuws

Balans werk-privé bij veel werknemers zoek

13 mei 2012Veel werknemers hebben moeite om werk en privé te combineren. Dit kan leiden tot stress, wat kan zorgen voor een hoger ziekteverzuim en dus tot hogere kosten. Door werknemers te ondersteunen in het combineren van werk en privé voorkomt u stress-situaties en bespaart u de kosten van een hoog ziekteverzuim. Maurice de Hond heeft in opdracht van SBI Training & Advies een onderzoek uitgevoerd naar de balans tussen het werk- en privéleven van werknemers. Van de ruim 1.500 werknemers die zijn ondervraagd, blijkt dat maar 8% hun leven goed in balans vinden. Vooral het combineren van een baan van meer dan 28 uur per week en het hebben van kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud, vinden ze moeilijk.

Slechte balans leidt tot stress en ziekteverzuim

Van de respondenten blijkt maar 13% werk en privé zonder moeite te combineren. Van de ondervraagden met kinderen onder de 12 jaar lukt het maar 4% om werk en privé in balans te houden. Het maken van overuren heeft een negatief effect op de werk-privébalans. Werknemers met oudere kinderen, alleenstaanden met en zonder kinderen en mannelijke werknemers tussen de 35 en 44 jaar met basisschoolkinderen maken de meeste overuren. Deze werknemers vinden het dan ook moeilijk om hun werk en privé leven te combineren, met stress en ziekteverzuim als mogelijk gevolg.

Ondersteuning bij werk-privébalans

Uit het onderzoek blijkt verder dat een kwart van de werknemers het niet op prijs stelt als u vraagt naar hun werk-privébalans. Maar de overgrote meerderheid verwacht wel voordeel te hebben van externe ondersteuning en begeleiding om een goede balans te kunnen creëren tussen werk en privézaken. Zij vinden ook dat de werkgever hieraan financieel moet bijdragen, omdat ze een goede balans tussen werk- en privézaken zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. U kunt dan ook in gesprek gaan met uw werknemers over hun werk-privébalans als u vermoedt dat er problemen spelen, of omdat u wilt achterhalen wat de knelpunten zijn in het combineren van werk en privé. Ga hierbij wel voorzichtig te werk. Een werknemer die uw bemoeienis niet op prijs stelt, zal door uw tussenkomst alleen maar meer druk ervaren.   bron; www.rendement.nl   tags; verzuim, ziekte verzuim